Profesionálne maskovacie pásky tesa na minerálne povrchy
Minerálne povrchy, prírodný kameň alebo štukové omietky

Minerálne povrchy, prírodný kameň alebo štukové omietky

Na čo pamätať pri aplikovaní lepiacej pásky na minerálne povrchy, prírodný kameň alebo štukové omietky.Povrchy, ktoré spôsobujú vrásky na čele

Kovy, ale aj umelý či prírodný kameň, vyžadujú pri aplikovaní lepiacej pásky osobitnú starostlivosť. Ich mikroporézna štruktúra je oveľa citlivejšia, než sa môže zdať z jednoliateho vzhľadu povrchovej úpravy.
Na čo pamätať pri aplikovaní lepiacej pásky na minerálne povrchy, prírodný kameň alebo štukové omietky:

Minerálne povrchy ako betón a tehly

Na takéto povrchy používajte pásky s vysokou priľnavosťou.

Kovy

Profesionálna maskovacia páska tesa na kov
Profesionálna maskovacia páska tesa na kov

V prípade neošetrených kovov, ako sú zinok, zliatiny titánu a zinku alebo meď, môže ochrana prostriedkami, ako sú napríklad fólie, viesť k hromadeniu kondenzácie a k následnej korózii. Tomu je možné predísť použitím priepustných maskovacích materiálov, ako je netkaná textília bez fólie. Prípadne je možné krátkodobo alebo na celý povrch aplikovať lepiacu pásku.
Všetky kovové povrchy podliehajú prirodzenej oxidácii a starnutiu. Keď sa na kov nalepí lepiaca páska, oxidácia a starnutie prelepených častí sa spomaľuje. Vplyvom toho môžu mať tieto časti po odlepení pásky iný vzhľad ako zvyšok povrchu. Tomuto nie je možné zabrániť. V závislosti od typu kovu však celý povrch v krátkom čase (za niekoľko mesiacov) opäť získa jednotný vzhľad.
V prípade ošetrených kovov môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy (napríklad k zmene farby alebo odlúpnutiu).
Pri lepení je potrebné zohľadniť podmienky, najmä teplotu.

Umelý kameň a prírodný kameň – mramor, granit, pieskovec, bridlica a terakota

Profesionálna maskovacia páska tesa na prírodný kameň
Profesionálna maskovacia páska tesa na prírodný kameň

Skúsenosti ukázali, že lepenie na prírodný kameň je problematické. Na miestach prilepenia dochádza k zmene farby.
Lepiace pásky predávané ako „pásky na kameň“ sú vhodné na betón, štuky alebo omietky, ale nie na prírodný kameň.
Prírodný kameň odporúčame neprelepovať, ale prekrývať plsťou alebo netkanou textíliou, ktorá je priepustná. Ďalším ochranným materiálom, ktorý je možné využiť pri takomto type povrchu, je preglejka, ktorá chráni materiál pred mechanickým poškodením a zošmyknutím.
Kedysi sa na ochranu prírodného kameňa používal papier (často noviny) a lepidlo, no tento spôsob sa dnes využíva už len zriedka.

Omietky a štuky

Na štruktúrované štukové povrchy sa odporúčajú pásky s vysokou priľnavosťou, ktoré kopírujú maskovaný povrch. Ako materiál nosiča je možné použiť napríklad textilnú lepiacu pásku.
V prípade hladkých alebo plstených štúk odporúčame používať pásky s nízkou priľnavosťou. Materiál nosiča vyberajte podľa toho, aké práce plánujete: na povrchovú úpravu alebo náter papierovú pásku, na omietanie, brúsenie, mechanické namáhanie a podobné práce textilnú pásku.