Obojstranné pásky
Výhody obojstranných lepiacich pások

Výhody obojstranných lepiacich pások

Existuje veľa dôvodov, ktoré hovoria v prospech použitia obojstrannej lepiacej pásky: Voľnosť z hľadiska dizajnu, kvalita spoja a montáže sú len niektoré z nich.Výhody obojstranných pások pre stavebný priemysel

Existuje veľa dôvodov, ktoré hovoria v prospech použitia obojstrannej lepiacej pásky. Sloboda z hľadiska dizajnu a čistá práca sú len dva príklady. Skutočné výhody týchto pások sú však jasné najmä pri porovnaní obojstranných lepiacich pások s inými montážnymi metódami.

Preto sme vyvinuli transparentný systém hodnotenia, ktorý už na prvý pohľad znázorňuje silné a slabé stránky rôznych montážnych metód. V našom hodnotení porovnávame obojstranné pásky s tekutými lepidlami a mechanickými montážnymi systémami.

Na dosiahnutie maximálnej transparentnosti sme porovnali montážne systémy z hľadiska troch hlavných montážnych vlastností, ako je kvalita, montáž a návrh, a tieto vlastnosti sme ďalej rozdelili tak, aby presne ukázali, čo je pri upevňovaní predmetov dôležité.

global.read_more

Kvalita priľnavosti

Nie všetky kritériá kvality sú rovnako dôležité pre všetky možné aplikácie. Preto je vhodné dôkladne zvážiť a vyhodnotiť kritériá kvality v súvislosti s požadovanou aplikáciou.

Naše hodnotiace kritériá kvality priľnavosti:

  • Vyrovnávanie nepravidelných a nerovných povrchov
  • Vyrovnávanie napätia a rozloženie záťaže
  • Tlmenie nárazov
  • Zníženie rizika korózie
  • Tesniaca funkcia
  • Tlmenie hluku
global.read_more

Hodnotiace kritériá kvality

Vyrovnanie nepravidelných alebo nerovných povrchov – eliminácia medzier medzi spájanými povrchmi
Vyrovnanie napätia a rozloženie záťaže – jeden spoj s mechanickými upevňovacími prvkami môže poškodiť materiál
Tlmenie nárazov
Znížené riziko korózie
Tesniaca funkcia – páska tesní a chráni proti prachu a vlhkosti
Tlmenie hluku – eliminácia zvukov spôsobených vibráciami
Obojstranné pásky

+++

++++

++++

++++

++++

++++

Tekuté lepidlo

++++

++

++

++++

++++

+++

Mechanické upevňovanie

+

+

++

+

++

+

Montáž

Spracovanie a montáž obojstranných pások ponúka značné výhody čistého výrobného procesu, ktorý neohrozuje zdravie.

Naše hodnotiace kritériá montáže:

  • Doba trvania montáže
  • Čistý výrobný proces, ktorý neohrozuje zdravie
global.read_more

Hodnotiace kritériá montáže

Rýchla aplikácia – eliminácia doby tvrdnutia a jednoduchosť
Nezávadné pracovné prostredie a čistá výroba
Obojstranné pásky

4

4

Tekuté lepidlo

1

2

Mechanické upevňovanie

2

2

Dizajnové možnosti

Montážne riešenia by nemali byť v rozpore so slobodou pri dizajne. Pri hodnotení rôznych montážnych riešení je preto dizajn významné kritérium.

Naše hodnotiace kritériá dizajnu sú nasledujúce:

  • Vylepšený vizuálny vzhľad
  • Neviditeľné upevnenie
global.read_more

Hodnotiace kritériá dizajnu

Vylepšený vizuálny vzhľad – bez poškodenia materiálu

Neviditeľné upevnenie – montáž transparentných materiálov

Obojstranné pásky

++++

++++

Tekuté lepidlo

+++

+++

Mechanické upevňovanie

+

+

Prehľad

Vyrovnávanie nepravidelných a nerovných povrchov
Vyrovnávanie napätia a rozloženie záťaže
Tlmenie nárazov
Znížené riziko korózie
Tesniaca funkcia
Tlmenie hluku
Rýchle aplikovanie
Nezávadné pracovné prostredie a čistá výroba
Vylepšený vizuálny vzhľad
Neviditeľný spoj
Vyrovnávanie nepravidelných a nerovných povrchov
Vyrovnávanie napätia a rozloženie záťaže
Tlmenie nárazov
Znížené riziko korózie
Tesniaca funkcia
Tlmenie hluku
Rýchle aplikovanie
Nezávadné pracovné prostredie a čistá výroba
Vylepšený vizuálny vzhľad
Neviditeľný spoj