Ochrana osobných údajovVyhlásenie o ochrane osobných údajov

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme vás chceli informovať o tom, aká osobné údaje a dáta zbierame, spracovávame a následne využívame (ďalej len „používa“). Postup pri ich odmietnutí nájdete v bode 8 tohto vyhlásenia.

1. Osobou zodpovednou za zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), teda správcom je:

read more

Odpovedná organizácia:

tesa tape s.r.o. - organizacna zlozka Slovensko

Riznerova 5
81101 Bratislava
Slovensko

Telefón +421 257 101 620

Fax +421 257 101 600

Tomas Kuska

http://www.tesa.sk

otvoriť mapu

Získať viac informácií

Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť berieme veľmi vážne a držíme sa príslušných štátnych i európskych nariadení o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie aspekty nášho spracovania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame iba s vaším výslovným súhlasom a striktne podľa zákona. Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám informácie týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a použitia (ďalej len „spracovanie“) osobných údajov. Na tomto mieste môžete zistiť všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

2. Predmet ochrany

Predmetom ochrany sú osobné údaje. „Osobné údaje“ sú informácie o vás osobne, t. j. informácie vedúce k vašej identifikácii či informácie, ktoré sa na vás ako na určenú osobu vzťahujú, najmä vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo a poštová adresa. Osobným údajom môže byť i len e-mailová adresa či mobilné telefónne číslo, popr. aj informácie dátové, napr. vaša IP adresa.

3. Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov:

tesa zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje, ktoré poskytnete, v miere nevyhnutnej pre nadviazanie, realizáciu alebo ukončenie zmluvného alebo kvázi-zmluvného, t. j. iného než zmluvného vzťahu s vami. Taký vzťah vzniká napríklad, ak sa zaregistrujete na odber newslettera alebo pri účasti na prieskumoch, v súťažiach, testoch produktov alebo pokiaľ si prajete dostávať vzorky produktov či nás kontaktujte s cieľom získania informácií o nás a našich výrobkoch. V takých prípadoch používame vaše osobné údaje na spracovanie vašich požiadaviek či na účely, na ktoré nám udelíte súhlas. Uvedený súhlas zahŕňa i zasielanie obchodných oznamov elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 480/2004 Zb.

5. Príjemcovia alebo skupiny príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené:

Pri spracovaní vašej požiadavky môže mať tesa povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje ďalším sesterským spoločnostiam v skupine tesa SA alebo externým dodávateľom v európskych či mimoeurópskych krajinách. Takí dodávatelia, ktorí sú v prevažnej miere v postavení tzv. spracovateľov, môžu byť napríklad z našej strany poverení, aby vám dodali vzorky produktov, pre distribúciu reklamných materiálov alebo pre organizáciu súťaží. tesa požaduje, aby jeho externí dodávatelia používali vaše osobné údaje iba v súlade s našimi pravidlami, touto politikou ochrany súkromia a zákonnými požiadavkami pre spracovanie zmluvných údajov, t. j. zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.
V ostatných ohľadoch neposkytujeme vaše osobné údaje tretím osobám či nepredávame alebo nezapožičiavame údaje bez vášho zvolenia. Vyhradzujeme si však právo poskytnúť informácie o vás, pokiaľ sme povinní tak urobiť zo zákona alebo pokiaľ je od nás také poskytnutie požadované štátnymi zložkami na základe zákona alebo donucovacími orgánmi.

6. Používanie „Cookies“

Na našich internetových stránkach používame tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uchováva na harddisku vášho počítača. Naše cookies neuchovávajú žiadne osobné údaje a nie sú schopné vás identifikovať ako konkrétnu osobu.

 

a. Cookies zlepšujú funkčnosť našich internetových stránok
Jedným z dôvodov využívania cookies je, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako sú naše internetové stránky používané, a mohli tak zlepšiť ich atraktivitu, obsah a funkčnosť. Cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či sú navštevované podstránky našich internetových stránok, a ak áno, tak ktoré z nich a aký obsah je pre používateľa zaujímavý. Konkrétne zaznamenávame počet prístupov na stránku, počet zobrazených podstránok, množstvo času stráveného na našich internetových stránkach, poradie navštívených stránok, ktoré výrazy zadané do vyhľadávača vás k nám doviedli, krajinu, región a, ak je to nevyhnutné, mesto, z ktorého bol prístup urobený, aký internetový prehliadač a v akom jazyku používate a percento mobilných terminálov, ktoré sa prihlásia na naše internetové stránky. Zaznamenávame aj pohyb myši, kliky a skrolovanie na to, aby sme zistili, aké oblasti našich stránok sú pre používateľa najzaujímavejšie. IP adresa vášho počítača, ktorá sa prenáša z technických dôvodov, je automaticky anonymizovaná a neumožňuje akokoľvek určiť vašu identitu.
Ako registrovaný používateľ máte možnosť prihlásenia sa na webové stránky tesa pomocou vašich registračných údajov. V takých prípadoch tesa používa cookies na identifikáciu registrovaného používateľa, ktoré potom umožňujú automatické prihlásenie bez zadávania registračných údajov počas 28 dní.
Počas vašej prvej návštevy na stránkach tesa sa v hornej časti prehliadača otvorí dialógové okno, ktoré vyžaduje váš súhlas s využitím cookies. Potvrdením tlačidla uvediete súhlas s používaním cookies. Pokiaľ chcete vaše rozhodnutie neskôr zmeniť, jednoducho vymažte uložené cookies z vášho prehliadača.

b. Cookies pre cielenú online reklamu
tesa si vyhradzuje právo využívať informácie, ktoré sme získali prostredníctvom cookies a anonymnej analýzy vášho spôsobu používania internetových stránok, podľa ktorých zobrazujeme zodpovedajúcu reklamu na naše konkrétne výrobky na našich internetových stránkach. Veríme, že toto je pre vás ako používateľa prínosom, pretože vám ukazujeme reklamy či obsah, o ktorých sme presvedčení, že zodpovedajú vašim záujmom – na základe vášho správania na internetových stránkach – a vy vidíte menej náhodne zobrazované reklamy a menej obsahu, ktorý je pre vás nezaujímavý.

c. Ako zabrániť ukladaniu „cookies“ na váš pevný disk alebo ich odstrániť
Váš internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby zabránil ukladaniu cookies na váš pevný disk, potom budete zakaždým oslovení, či súhlasíte s umiestnením súboru cookie. Cookies, ktoré sú umiestnené na vašom pevnom disku, môžete kedykoľvek odstrániť. Konkrétny postup nájdete v návode na obsluhu vášho prehliadača. Slovný i obrazový návod pre prehliadače Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome Internet nájdete na tomto odkaze:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. Pokiaľ nechcete akceptovať ukladanie cookies, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality nášho webu.

Cookies tretích strán

(1) Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webových analytík spoločnosti Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics využíva špeciálne súbory „cookies“, čo sú textové súbory uložené do vášho počítača, ktoré umožňujú analýzu vášho správania na internetových stránkach. Informácie o vašom správaní na týchto internetových stránkach získané vďaka súboru cookie sú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Chceli by sme zdôrazniť, že služba Google Analytics používaná na týchto internetových stránkach obsahuje kód „gat._anonymizeIp();“, aby sme zaručili anonymizovaný záznam vašej IP adresy (tzv. IP maskovanie). Vďaka IP anonymizácii na týchto internetových stránkach je vaša IP adresa spoločnosťou Google na území EÚ a zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA odovzdaná vaša plná IP adresa a tam skrátená.
Spoločnosť Google používa tieto informácie v našom mene na analýzu vášho správania na týchto internetových stránkach s cieľom zostavenia správ o aktivitách na internetových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na internetových stránkach a používaním internetu prevádzkovateľom internetových stránok. IP adresa, ktorá je odovzdaná Google Analytics pomocou vášho prehliadača, nie je spoločnosťou Google spájaná s ďalšími údajmi. Ukladanie súborov cookies môžete odmietnuť zvolením zodpovedajúceho nastavenia vo vašom prehliadači, pozrite oddiel 5 c) vyššie. Ďalej máte možnosť zabrániť spoločnosti Google, aby zaznamenávala údaje súvisiace s vaším správaním na tejto internetovej stránke získanej prostredníctvom cookies (vrátane vašej IP adresy) a tiež, aby tieto údaje spracovávala, stiahnutím a nainštalovaním tohto prehliadačového pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane súkromia nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html a alebo http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

(2) Google Adwords
Táto webová stránka používa Google AdWords, analytickú službu Google a tiež sledovanie konverzií v rámci Google AdWords. Google AdWords umiestni cookie pre sledovanie konverzií na pevnom disku počítača (nazýva sa „konverzné cookie“), pokiaľ kliknete na reklamu Google. Tieto cookie sa stanú po 30 dňoch neúčinné a nie sú používané na osobnú identifikáciu. Pokiaľ navštívite niektoré stránky nášho webu, Google a tesa môžu sledovať, na akú stránku ste nasmerovaní po kliknutí na reklamu.

Dáta získané prostredníctvom konverzných Cookies sú používané na účely štatistických správ pre účet AdWords, ktoré používajú sledovanie konverzií. Tieto štatistiky nám hovoria, koľko bolo používateľov, ktorí klikli na reklamu Google a otvorili webovú stránku, ktorá obsahuje značku pre meranie konverzií. Nemáme však žiadnu možnosť získavať tým informácie umožňujúce osobnú identifikáciu používateľov. Nie sme schopní získaným odkazom získať informácie o konkrétnom používateľovi.

Okrem sledovania konverzií tesa využíva tiež funkcie

  • Remarketing
  • Používatelia so spoločnými záujmami
  • Používateľsky definované publikum so spoločnými záujmami
  • Nákupná ochota publika
  • Podobní návštevníci – Demografické a geografické cielenie.

Funkcia Google Remarketing umožňuje spoločnosti tesa osloviť používateľov, ktorí skôr navštívili webové stránky tesa, tým, že ukazuje reklamu používateľom, ktorí už prejavili záujem o naše výrobky alebo služby. AdWords tiež určuje, aké spoločné záujmy a charakteristiky existujú medzi používateľmi portálu tesa na základe ich správania na webových stránkach v reklamnej sieti Google v posledných 30 dňoch a kontextuálnych údajoch vyhľadávačov. Na základe týchto informácií potom AdWords vyhľadáva nových potenciálnych zákazníkov na trhu, ktorých záujmy a vlastnosti sú podobné používateľom našich webových stránok. Cielenie na špecifické publikum remarketingom nastane kombináciou používania cookies z Google Analytics a z Google DoubleClick.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a zásad ochrany osobných údajov v súvislosti s Google AdWords je k dispozícii prostredníctvom tohto odkazu:
http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

(3) Google Double Click
tesa používa funkciu Google DoubleClick na našich webových stránkach na analýzu používania webovej stránky a umožňuje tak Googlu a ďalším inzerentom spolupracujúcim s DoubleClick zobrazenie používateľsky relevantnej reklamy. Na tento účel je cookie umiestnená na pevnom disku počítača. Tieto cookie pridelia identifikačné číslo vášho prehliadača ako pseudonym a zhromažďuje informácie o zobrazených reklamách v prehliadači a kliknutie na ne. Údaje zhromaždené pomocou cookie o používaní vašich webových stránok sú potom všeobecne zaslané na server Google v Spojených štátoch, kde sú uložené. Záujmové relevantné kategórie sa následne priraďujú do prehliadača na základe zhromaždených informácií. Tieto kategórie potom zaisťujú poskytovanie záujmovo orientovanej reklamy.
Okrem zmeny nastavenia prehliadača, môžete tiež použiť rozšírenie prehliadača pre trvalý zákaz cookie DoubleClick. Rozšírenie pre prehliadače na trvalú deaktiváciu je možné nájsť tu: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Používaním našich webových stránok súhlasíte s umiestnením cookie DoubleClick, čím súhlasíte so zhromažďovaním, uchovávaním a využívaním údajov spôsobom uvedeným vyššie. Tiež súhlasíte, že vaše dáta sú uložené v cookies po ukončení relácie prehliadača a budú ďalej odkazované, napríklad pri budúcej návšteve webu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez spätnej účinnosti pre odstránenie cookie DoubleClick a zrušenie trvalej deaktivácie.

 

 

 

 

 

read more

Prehľad cookies tretích strán používaných spoločnosťou tesa:

Prehľad cookies Google Analytics používaných spoločnosťou tesa:

Prehľad cookies youtube používaných spoločnosťou tesa:

Typy cookie

1 ) Google Analytics zapisuje niekoľko typov cookies pre analýzu správania užívateľov. Cez ne však nie je možné zhromažďovať dáta pre špecifických používateľov.

 

7. Sociálne siete

Na našich internetových stránkach môžu byť použité takzvané sociálne pluginy („pluginy“) sociálnych sietí, najmä facebookový plugin „Páči sa mi to“. Internetové stránky poskytovateľa, t. j. facebook.com, prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Za nemecké internetové stránky facebook.de je však zodpovedný Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írsko. Pluginy sú všeobecne označené logom Facebook. Popri sieti Facebook používa tesa pluginy od Google+ (prevádzkovateľ: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), Twitter (prevádzkovateľ: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) a Pinterest (prevádzkovateľ: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Z dôvodu ochrany osobných údajov sa spoločnosť tesa zámerne rozhodla pre nepoužívanie plug-inov sociálnych sietí na našich webových stránkach. Namiesto toho využívame alternatívne technické riešenie, ktoré vám umožní sa rozhodnúť, či dáte súhlas na prenos dát k prevádzkovateľom sociálnych sietí. Pokiaľ teda navštívite naše stránky, dáta sa nikdy automaticky neprenesú k prevádzkovateľom sociálnych sietí, ako je Facebook, Google, Twitter alebo Pinterest. Dáta sa začnú prenášať iba vtedy, pokiaľ sami kliknutím na príslušné tlačidlo s ikonou sociálnej siete dáte pokyn na pripojenie na servery sociálnych sietí, pričom tým dávate súhlas s odosielaním dát z vášho prehliadača k prevádzkovateľovi sociálnej siete.

tesa nemá žiadny vplyv na povahu a rozsah údajov, ktoré zhromažďujú prevádzkovatelia sociálnych sietí. Informácie o tom, ktoré osobné dáta sú zhromažďované jednotlivými sociálnymi sieťami, nájdete na stránkach sociálnych sietí v príslušnej sekcii o ochrane osobných údajov. Informácie o ochrane osobných údajov na sieti Facebook nájdete tu: http://www.facebook.com/about/privacy/ a http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

Ďalšie informácie o používaní dát sieťami Google+ a Twitter nájdete tu http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a tu http://twitter.com/privacy, a pre Pinterest tu http://about.pinterest.com/privacy/.

8. Kontakt, informácie, odvolanie, pozastavenie, odstránenie

Vaše osobné údaje spracovávame a využívame striktne podľa zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov v platnom znení. V budúcnosti môžete kedykoľvek bezplatne odvolať súhlas s používaním vašich osobných údajov, čiastočne či celkom pozastaviť používanie vašich osobných údajov, odstrániť vaše osobné údaje, požadovať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás evidujeme, alebo požadovať opravu údajov, ich blokovanie či likvidáciu. Nemusíte tak robiť žiadnym konkrétnym formálnym spôsobom. Stačí napríklad jednoducho napísať na spoločnosť tesa tape s r.o. - organizačná zložka Slovensko, alebo nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu so špecifikáciou vašej požiadavky.

read more